tirsdag 13. mars 2012

Animasjonskurs for lærere i grunnskolen

I februar hadde Høgskolen i Telemark etterutdanningskurs i animasjon for lærere i grunnskolen. 

Animasjon kan bety å skape liv eller å gi bevegelse. Når vi ser ett og ett blide etter hverandre i rask rekkefølge, oppfatter vi bildene som sammenhengende og de blir til levende bilder. På film består ett sekunds visning av 24 bilder, i skolesammenheng kan vi forenkle denne prosessen og vise ca. 8 bilder pr sekund. Under dette kurset jobbet vi todimensjonalt med papir og  med "cut-out metoden". Noe som betyr at den enkelte figur er skåret ut og delt opp i mindre deler, på denne måten kan en skape liv i figurer ved å feks la de bevege på vinger. Vi brukte gratis programmet MovieMaker til å animere. 

Det kan lastes ned her:

Her er to av filmene som ble laget under kurset. "Tørst - på jakt etter dagen drink" og 
 "Den nye biefilmen".


Hvorfor jobbe med animasjon i skolen?
  • Animasjonsfilm er en spennende, kreativ og lærerik aktivitet
  • En kan få erfaring og utvikle ferdigheter i å jobbe tredimensjonalt med materialer 
  • Elever blir motivert av å jobbe med animasjon
  • En kan lære om virkemidler i filmskaping
  • Gjennom å jobbe praktisk med filmskaping kan en utvikle større forståelse for hvordan en kan skape filmtriks digitalt
  • Gjennom å skape noe sammen kan en utvikle sosial kompetanse og mestringsopplevelse
  • Elever får mulighet til egen kulturskaping
Har du jobbet med animasjon i skolen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar