fredag 8. mars 2013

Åpen Dør 2013: Ornamentikk fra fjernt og nær

Velkommen til Åpen dør 2013!!!

Sted: Notodden 15 mars 10:00 - 15 mars 21:00

Åpen Dør er et årlig arrangement ved Høgskolen i Telemark, studiested Notodden. Institutt for forming og formgiving fyller dagene med aktiviteter, utstillinger og forelesninger. Det blir utstilling av studentarbeider i verksteder og fellesarealer. Det blir også innslag fra de andre instituttene. Åpen Dør henvender seg til lærere og elever i skoleverket, lærerutdanning, folkehøgskoler, egne studenter, kunst og kulturformidlere og kultur- og skolepolitikere.
Du kan være med på hele programmet eller deler av det. Åpen dør arrangeres av studenter og tilsatte ved Institutt for forming og formgiving, men har også med deltakere fra andre institutt.

Åpen dør 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar