fredag 5. april 2013

Å rekonstruere verk fra kunsthistorien


70 Million by Hold Your Horses ! from L'Ogre on Vimeo.

Kunstformidling er en viktig del av vårt fagområde og i denne musikkvideoen ligger ideen om hvordan en kan rekonstruere kjente verk fra kunsthistorien. Dette kan gjøres med levende bilder som i musikkvideoen, men også med stillbilder. Hold your Horses musikkvideo starter med å rekonstruere "Nattverden" av Leonardo da Vinci. Videre er det i alt 25 malerier som blir iscenesatt, rekonstruert, og her møter en både Botticelli, Vincent Van Gogh, Andy Warhol, og vår egen Edvard Munch. Dette er en annerledes tilnærming til kunstformidling der elevene kan aktiviseres til både å finne ut hvilke verk musikkvideoen tar for seg, og til å rekonstruere kjente kunsthistoriske verk selv.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar