tirsdag 7. mai 2013

Institutt for forming og formgiving


Feiring av 75 år på Notodden


21. og 22. november 2013

Med blikk på: FORTID – NÅTID – FRAMTID 

Sett av to dager til Notodden! Jubileet feires med to fagdager – KONFERANSE og ÅPEN DØR – med fest i mellom. Det blir variert program med forelesninger, utstillinger, presentasjoner av ulike slag, diskusjoner …! 

SE – HØRE – GJØRE – DISKUTERE – SNAKKE – MIMRE – HA BLIKK FOR FAGFELTET SAMMEN MED KOLLEGER – KJENTE OG UKJENTE – TIL GLEDE OG NYTTE!

Har DU lyst til å bidra med «noe» / dele «noe» med kolleger, skal vi ha «Åpen post» til faglige presentasjoner knyttet til undervisning, utstillinger, forskingsprosjekter osv. Her er plass for filmsnutter, videoer, kåseri, utstillinger, temaer til drøfting … eller til underholdning på festen!
Har du lyst til å treffe flere fra ditt kull, etabler dere som gruppe! Eller fyll bilen med kjenninger! Eller kom fordi du «bare» vil tilbake! Eller er du litt nysgjerrig på hva «Notodden» er! Alle med interesse for fagfeltet er velkommen! Visste du at Notodden tilbyr grunnutdanninger for barnehagelærere (stasjonært eller som nettstudier), grunnskolelærere (stasjonært eller som nettstudier), faglærerutdanninger, videreutdanninger i mange spesialfelt, fagstudier i visuelle kunstfag og design, masterutdanning (stasjonært og som nettstudier) og doktorgradsutdanning? Mye å få vite mer om og hva vil fagfeltet framover? Det lages eget opplegg for elever i videregående skole og folkehøgskole (Viktig å ta med framtidige studenter hit!).

Foto: Marek Podowski. Bilder fra årets Åpen dør

Mer om program og påmelding kommer i neste nummer av FORM og følg med på bloggen og på www.hit.no fra ca. 15. juni.

 

Kontakt om «Åpen post» eller spørsmål av andre slag, send en e-post til: Ella.Melbye@hit.no eller Lovise.Søyland@hit.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar