torsdag 9. mai 2013

Kelly Angood med sitt Pinhole-kameraprosjekt

Kunstnaren Kelly Angood lager fotokamera av materiale du har i din egen heim. Det kostar ikkje pengar og det er dessutan miljøvennleg. Som student hadde ho sjølv ikkje råd til å kjøpe eige kamera, difor teikna og konstruerte ho eit sjølv.  Arbeidsteikninga la Angood ut på nettsida si, denne spreidde seg raskt verden over. No har ho laga ein video som visar framgangsmåten samstundes som ho samlar inn pengar til å lage eit do-it-yourself kit til eit pinhole kamera.

Både som ide, prosjekt og produkt er dette interessant i skulefagleg samanheng. Les, sjå og bli inspirert til arbeid med design og enkle fotografiprinsipp i kunst- og handverksfaget.

Presentasjon av prosjektet på kickstarter
Følg prosessen
Angood si heimeside

Bildematerialet til musikkvideoen "Wasting My Young Years" er tatt med 625 pinhole-kamerar og 35mm film. Fantastisk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar