torsdag 19. april 2012

Studie av den norske kunst- og kulturopplæringen

Anne Bamford er Australsk professor og har studert den norske kunst- og kulturopplæringen. Hun er skeptisk til at kunst- og kulturfag i grunnskolen har sunket fra 20 til 12,5 prosent. Ved å ta bort dette tilbudet går barn glipp av både bredden og dybden i kunst- og håndverksopplæringen. Faglærere forsvinner og kompetansen blir borte. I Aftenpostens artikkel: I Norge er kultur koselig, men ikke særlig viktig roper Bamford et varsko om at Norge er i ferd med å ødelegge noe av det vi har bygget opp gjennom mange år. Er det riktig å gi elever en kunst- og handverkslærer uten utdanning i faget? Hvor blir det av talentutviklingen innen kunst og kultur?


Google art project

Munch-museet har blitt en del av kunstprosjektet til Google. Totalt er 94 av Munchs kunstverk med. 151 gallerier med over 30 000 kunstverk som er med i prosjektet. Her kan lærere og elever lage sine egne egne gallerier. En flott måte å kombinere kunstfomidling og oppbygging av digital kompetanse på!