lørdag 28. januar 2017

Nei til deling av faget kunst og håndverk

Kunnskapsministeren vil etablere et håndverksfag og et kunstfag. Blir forslaget vedtatt skal elevene velge mellom kunst og håndverk på ungdomstrinnet. KDS er imot forslaget og har her samlet argumenter mot en deling. Les alle argumentene her.

«KDS mener forslaget er et feilgrep og en lettvint teknisk løsning på et større grunnleggende problem. Kunst og håndverk har vært et nedprioritert fag i lengre tid, noe som har ført til at verksteder forsvinner, klassestørrelsene øker, ressursene til faget minkes, og det prioriteres ikke å ansette lærere med høy fagkompetanse i faget. En reell styrking av de praktiske og estetiske
fagene vil gi økonomiske konsekvenser, noe det i stortingsmeldingen også tas høyde for. KDS mener
at fremfor å dele faget, bør midlene brukes til å styrke fagets totale rammebetingelser. Slik vi ser
det er det eneste mulighet for å ivareta og styrke den håndverksmessige delen av faget.» 


«Fagets styrke ligger nettopp i det faktum at faget er samlet; kunst, design, arkitektur og visuell kommunikasjon. En deling vil bare føre til forvirring og fragmentering av et fagfelt hvor alt er uløselig knyttet til hverandre. KDS er bekymret for at elementene i faget som ivaretar det kreative
og innovative fra både kunsten og håndverket kan bli borte ved en deling. Dette bindeleddet mellom de to områdene finner vi i alle deler av faget, og sammen er det dette bindeleddet som danner grunnlag for å utvikle kreativitet og evne til innovasjon, kompetanser som fremtidens samfunn har
sterkt behov for.»


Styret i Kunst og design i skolen, FORM nr 3 / 2016, s. 27.


tirsdag 19. januar 2016

Bildebokarbeid i studiet: Material og digital utforsking


I forrige uke var fordypningstudenter i Barnehagelærerutdanningen, ved Høgskolen i Sørøst-Norge, på tredagers samling på Notodden. 3. års studentene har valgt fordypningsfaget: Material og digital utforsking. I løpet av en 7 ukers periode skal studentene dypdykke i temaet: Fra materialer og bilder til digital bildebok. Bildebokarbeidet er en del av DSL+ prosjektet og skal være et bidrag til bildebokapplikasjonen som skal utvikles i prosjektet. Studentene har arbeidet med utgangspunkt i fysisk tegning på papir og vært på jakt etter ulike teksturerer i materialer og overflater. De har bearbeidet bilder ved hjelp av ulike apper og arbeidet med bildeskaping i appene Procreate og Drawingpad på iPad. Studentene har arbeidet med karakterutvikling, visjonsplansje, storyboard og utvikling av bildebokoppslag. Studentene melder tilbake at de har hatt noen lærerike dager, selv om det til tider har vært litt utfordrende å beherske de ulike mulighetene og verktøyene i appene. Jeg er imponert over hva studentene har fått til så langt og gleder meg til fortsettelsen.

Se bilder fra prosessen under: 


torsdag 17. desember 2015

Videre arbeid med bildebokprosjektet.

Arbeidet med utvikling av bildebøker til DSL+ prosjektet fortsetter. Totalt 34 studenter har nå levert inn sine bidrag og prosjektledelsen er svært imponert over resultatene, les mer her på DSL+ bloggen. Prosjektledelsen ønsker å ta med 22 av studentarbeidene videre til pilotering i  språkintervensjonen. Billedboken «Line og Stian bygger snøhytte» er en av disse. Det er Kunst og håndverstudent Andrea Ødegård som står bak illustrasjonene. På nyåret skal nye studentgrupper innvolveres.

onsdag 11. november 2015

Porsgrunn videregående tilbyr det nye utdanningsprogrammet: Kunst, design og arkitektur.

Fra høsten 2016 tilbyr Porsgrunn videregående det nye utdanningsprogrammet: Kunst, design og arkitektur.

Det nye KDA-tilbudet ved Porsgrunn VGS gir en annerledes skolehverdag med opptil 15 timer programfag – samtidig som du får generell studiekompetanse, eller kan velge spesiell studiekompetanse.

Utdanninngsprogrammet passer bl.a. for deg som vil:
  • Arbeide med kunst, kultur og kreativitet i barnehage 
  • Arbeide med kunst og håndverk i grunnskolen
  • Bli faglærer i formgiving, kunst og håndverk
  • Arbeide med digital mediedesign og nye medier 
  • Ta en mastergrad i formgiving, kunst og håndverk 
  • Bli arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt
  • Bli produktdesigner, industridesigner eller grafisk designer
  • Bli kunst- og kulturformidler, kurator eller kunstner

Her kan du lese mer om tilbudet: KDA ved Porsgrunn VGS.
 

fredag 3. juli 2015

Utvikling av bildebokapplikasjoner: Studentinnvolvering

Ingrid Høibo og Lovise Søyland fra DSL+ prosjektet har ansvar for å lede arbeidet med utvikling av tekstfrie bildebokapplikasjoner. Applikasjonene skal utvikles basert på tekster fra forfatteren Wenche Hoel Røine.  Høibo og Søyland arbeider også med rewiev artikler som tar for seg kriterier for god bruk av visuelle kvaliteter i bildeboka og i bildebokapplikasjoner, se skriveseminar. 

I prosjektperioden fram til 2018 skal studenter innvolvers i prosjektet. Studentene, Silje Bjerkan og Marielle Laastad, fra Institutt for forming og formgiving, Høgskolen i Telemark, er de første studentene som arbeider med utvikling av visuelt materiell til bildebokapplikasjonene.

Marielles storyboard basert på teksten: Larven


Oppstart av studentprosjekt
Ved første møtet fikk studentene en innføring i prosjektets rammer. Rammene er utarbeidet med bakgrunn i praktisk erfaring og tidlegere forsking- og utviklingsarbeid og diskutert under møtet med referansegruppene i DSL+ prosjektet tidlegere i år. Les mer her: Møte referansegruppen.
 
Under møtet med studentene ble kvalitetskjennetegn på bildebokapplikasjon med fokus på det visuelle drøftet. Det ble vist til eksempler på applikasjoner som: "Nighty night", "Kubbe lager skyggeteater" og "Mumi". I appen "Nighty night" ser en hvordan ulike teknikker er kombinert for å skape et helhetlig uttrykk. Kominasjonen av tegning og foto skaper illusjon og opplevelse av materialitet. Appen «Mumi» er basert på «Hvordan gikk det?» av Tove Janson og publisert første gang i 1952. Appen har et fint detaljnivå der leseren kan aktivisere forskjellige animeringer på vei gjennom Mumidalens eventyrlige landskap. "Kubbe lager skyggeteater" er en av de mest anerkjente norske bildebokapplikasjonene og et godt eksempel på bl.a. hvordan strekens karakter er av betydning. Les mer her: Å formidle bildebokapplikasjonar til barn.

Marielles collageskisse av hovedkarakterer

I utarbeiding av visuelt materiale må studentene være bevisst på: Bruk av kontur og kontraster (bl.a. lys/mørk), avgrensing av detaljnivå, stilisering/ abstraksjon, synsvinkel, proporsjoner, tekstur (papir), uttrykk i karakterene, overdrive for å hjelpe barna å forstå/ tydeliggjøre følelser, at bildene vise framdrift/driv i historien, at bildene pirrer nysgjerrigheten til barna, farge, fargesymbolikk og fargeassosiasjon.

I utarbeiding av det visuelle må en også ta høyde for at det skal overføres til applikasjonsmediet. Lyd (må brukes på enkelte funksjoner/ element i applikasjonen), funksjoner og interaksjon må planlegges. 


Marielles collageskisse av larven

Studentens prosjekt - "In progress"
Studentene har gått inn i prosjektet med ulike tilnærminger, problemstillinger, teorigrunnlag og teknikker. 

Marielle har startet med å utarbeide et storyboard for teksten: Larven. Over kan dere se hennes første skisser. Videre har hun valgt å arbeide analogt med papircollage og tegning, se bilde av hovedkarakterne og larven. 


 
Siljes digitale skisse av karakteren Nina.
Silje har valgt å arbeide med utvikling av karakterene Nina og Alan. Hun vil også utarbeide ulike scener som er beskrevet i teksten hun har valgt. Silje har samlet ulike strukturer ved hjelp av foto som skal danne utgangpunkt for det videre arbeidet med utforming av scener. Videre vil hun kombinere foto og digital tegning. 

Karakterutvikling: Hvem er Nina, og hvordan ser hun ut?
 "Basert på teksten "Under garasjen" ser jeg for meg at Nina er ei 6 år gammel jente. Hun er ei glad jente med et stort smil. Nina bor i et hus sammen med sin mor. Hun liker regn og vind, og å være ute. Nina har langt silkesort hår, en varm sommerbrun farge i huden hele året. Øynene har en klar isblå farge. Hun er flink til å kle på seg, hun har en regnbukse, en regnjakke og støvler. Hun kan ikke knytte sløyfe.  Hun liker å leke og løpe ute sammen med Alan, spesielt når regnet har laget store vanndammer. Hun liker å hoppe i vanndammen slik at det spruter og lager bølger."                                           
Silje                                                                         Vi ser fram til videre samarbeid med studentene og utvikling av bildebokapplikasjoner.


Ingrid Høibo og Lovise Søyland