fredag 3. juli 2015

Utvikling av bildebokapplikasjoner: Studentinnvolvering

Ingrid Høibo og Lovise Søyland fra DSL+ prosjektet har ansvar for å lede arbeidet med utvikling av tekstfrie bildebokapplikasjoner. Applikasjonene skal utvikles basert på tekster fra forfatteren Wenche Hoel Røine.  Høibo og Søyland arbeider også med rewiev artikler som tar for seg kriterier for god bruk av visuelle kvaliteter i bildeboka og i bildebokapplikasjoner, se skriveseminar. 

I prosjektperioden fram til 2018 skal studenter innvolvers i prosjektet. Studentene, Silje Bjerkan og Marielle Laastad, fra Institutt for forming og formgiving, Høgskolen i Telemark, er de første studentene som arbeider med utvikling av visuelt materiell til bildebokapplikasjonene.

Marielles storyboard basert på teksten: Larven


Oppstart av studentprosjekt
Ved første møtet fikk studentene en innføring i prosjektets rammer. Rammene er utarbeidet med bakgrunn i praktisk erfaring og tidlegere forsking- og utviklingsarbeid og diskutert under møtet med referansegruppene i DSL+ prosjektet tidlegere i år. Les mer her: Møte referansegruppen.
 
Under møtet med studentene ble kvalitetskjennetegn på bildebokapplikasjon med fokus på det visuelle drøftet. Det ble vist til eksempler på applikasjoner som: "Nighty night", "Kubbe lager skyggeteater" og "Mumi". I appen "Nighty night" ser en hvordan ulike teknikker er kombinert for å skape et helhetlig uttrykk. Kominasjonen av tegning og foto skaper illusjon og opplevelse av materialitet. Appen «Mumi» er basert på «Hvordan gikk det?» av Tove Janson og publisert første gang i 1952. Appen har et fint detaljnivå der leseren kan aktivisere forskjellige animeringer på vei gjennom Mumidalens eventyrlige landskap. "Kubbe lager skyggeteater" er en av de mest anerkjente norske bildebokapplikasjonene og et godt eksempel på bl.a. hvordan strekens karakter er av betydning. Les mer her: Å formidle bildebokapplikasjonar til barn.

Marielles collageskisse av hovedkarakterer

I utarbeiding av visuelt materiale må studentene være bevisst på: Bruk av kontur og kontraster (bl.a. lys/mørk), avgrensing av detaljnivå, stilisering/ abstraksjon, synsvinkel, proporsjoner, tekstur (papir), uttrykk i karakterene, overdrive for å hjelpe barna å forstå/ tydeliggjøre følelser, at bildene vise framdrift/driv i historien, at bildene pirrer nysgjerrigheten til barna, farge, fargesymbolikk og fargeassosiasjon.

I utarbeiding av det visuelle må en også ta høyde for at det skal overføres til applikasjonsmediet. Lyd (må brukes på enkelte funksjoner/ element i applikasjonen), funksjoner og interaksjon må planlegges. 


Marielles collageskisse av larven

Studentens prosjekt - "In progress"
Studentene har gått inn i prosjektet med ulike tilnærminger, problemstillinger, teorigrunnlag og teknikker. 

Marielle har startet med å utarbeide et storyboard for teksten: Larven. Over kan dere se hennes første skisser. Videre har hun valgt å arbeide analogt med papircollage og tegning, se bilde av hovedkarakterne og larven. 


 
Siljes digitale skisse av karakteren Nina.
Silje har valgt å arbeide med utvikling av karakterene Nina og Alan. Hun vil også utarbeide ulike scener som er beskrevet i teksten hun har valgt. Silje har samlet ulike strukturer ved hjelp av foto som skal danne utgangpunkt for det videre arbeidet med utforming av scener. Videre vil hun kombinere foto og digital tegning. 

Karakterutvikling: Hvem er Nina, og hvordan ser hun ut?
 "Basert på teksten "Under garasjen" ser jeg for meg at Nina er ei 6 år gammel jente. Hun er ei glad jente med et stort smil. Nina bor i et hus sammen med sin mor. Hun liker regn og vind, og å være ute. Nina har langt silkesort hår, en varm sommerbrun farge i huden hele året. Øynene har en klar isblå farge. Hun er flink til å kle på seg, hun har en regnbukse, en regnjakke og støvler. Hun kan ikke knytte sløyfe.  Hun liker å leke og løpe ute sammen med Alan, spesielt når regnet har laget store vanndammer. Hun liker å hoppe i vanndammen slik at det spruter og lager bølger."                                           
Silje                                                                         Vi ser fram til videre samarbeid med studentene og utvikling av bildebokapplikasjoner.


Ingrid Høibo og Lovise Søyland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar