tirsdag 25. februar 2014

Nettstudier K&H 1 og 2 på Notodden

På Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden kan du ta kunst og håndverksstudier på nett og campus, enten som en del av grunnskolelærerutdanningen eller som etterutdanning.


Bildene viser noen glimt for samlingsukene til Kunst og håndverk 1 og 2 tidligere i år. Klikk på bildene for å se tekst!

Du kan lese mer om de ulike studiene på Høgskolen i Telemarks hjemmeside:

Grunnskolelærer 1-7, valgfag kunst og håndverk

Grunnskolelærer 5-10, valgfag kunst og håndverk

Kunst og håndverk 1, 1-7
Kunst og håndverk 1, 5-10
Kunst og håndverk 2, 1-7
Kunst og håndverk 2, 5-10


Klkk deg framover med pilene i presentasjonen under:

mandag 24. februar 2014

Oppfordring: bidra til å bygge opp argumentasjon for K&H fagets plass i skolen


Studenter ved nettbasert kunst og håndverk har tatt initiativ til å starte diskusjon, samle tanker og bygge opp argumentasjon for kunst og håndverksfagets plass i skolen. Bloggens muligheter åpner opp for å gjøre dette i felleskap. Jeg håper du vil være med å bidra i kommentarfeltet!

Ferske lærere og studenter er ambassadører for faget og de trenger å møte kolleger, skoleledere og politikere med gode faglige argumenter for kunst og håndverksfagets læringspotensial! Noen opplever at faget blir nedprioritert på sin skole, at kunst og håndverkstimer går med til andre ting og at det ikke blir bevilget nok ressurser til materialer, verktøy og verksteder. Noen opplever også at andre rammefaktorer som store undervisningsgrupper er utfordrende. Da jeg jobbet i grunnskolen opplevde jeg selv at det var tilrettelagt for å skulle undervise grupper på opptil 30 elever i kunst og håndverk. Jeg argumenterte for mindre undervisningsgrupper og ble hørt av ledelsen. Rammene ble endret umiddelbart slik at jeg fikk grupper på 15 elever. Med gode argumenter er det større sjanse for å bli hørt slik at en kan tilrettlegge for utfordrende læringssituasjoner for eleven! 

Her er mitt bidrag, jeg håper dette bare er starten på flommen av argumenter:

Kreativitet er drivhjulet i all innovasjon og nyskaping. For å drive et samfunn framover er vi helt avhengige av å stimulere til nysgjerrighet, utforsking og nytenkning. Jeg tørr å påstå at for enkeltindividet er kreativitet og nysgjerrighet en helt grunnleggende drivkraft i livet og en kilde til å skape meningsfylte og lærerike opplevelser. 

Kunnskap om og erfaring med materialer, verktøy og teknikker er grunnleggende for å kunne skape gode løsninger for framtiden. Det er nødvendig og samfunnsnyttig at de fleste kan lese en arkitekttegning, sette sammen enkle digitale bildepresentasjoner og kunne uttrykke seg gjennom tegning og materialer. Vi bruker store deler av livet til å tilegne oss menneskeskapte gjenstander. I forbrukersamfunnet har vi lett for å glemme gjenstandenes livssyklus. Å ha kjennskap til hvorfor produktene ser ut som de gjør, hvilke materialer de er laget av og hvordan de blir til er med og fremme et reflektert forbruk.

Visualisering - grunnleggende kunnskap for framtiden: Det var naturlig å utrykke seg gjennom strek allerede for 30 000 år siden, lenge før verbaltekst oppstod. Tegning er en grunnleggende ferdighet og nødvendig for å kunne visualisere ideer og kunne uttrykke seg. Teknologiens mulighet har åpnet opp for en flom av bilder og visuelle uttrykk i hverdagen. Vi lever i en kultur der bilder deles på kryss og tvers, og det er helt grunnleggende å forstå hvilke virkemidler avsenderen bruker. Digital manipulering er mer tilgjengelig enn noen sinne og med enkle tastetrykk kan en retusjeres til å bli fotomodellaktig. Også i nyhetene brukes manipulerte bilder som et virkemiddel. Det er enkelt å fordreie eller forsterke et innhold ved å justere elementer, kontrast og fargeintensitet. Elever trenger å bli fortrolig med og forstå hvordan virkemidler anvendes.