torsdag 9. mai 2013

Kelly Angood med sitt Pinhole-kameraprosjekt

Kunstnaren Kelly Angood lager fotokamera av materiale du har i din egen heim. Det kostar ikkje pengar og det er dessutan miljøvennleg. Som student hadde ho sjølv ikkje råd til å kjøpe eige kamera, difor teikna og konstruerte ho eit sjølv.  Arbeidsteikninga la Angood ut på nettsida si, denne spreidde seg raskt verden over. No har ho laga ein video som visar framgangsmåten samstundes som ho samlar inn pengar til å lage eit do-it-yourself kit til eit pinhole kamera.

Både som ide, prosjekt og produkt er dette interessant i skulefagleg samanheng. Les, sjå og bli inspirert til arbeid med design og enkle fotografiprinsipp i kunst- og handverksfaget.

Presentasjon av prosjektet på kickstarter
Følg prosessen
Angood si heimeside

Bildematerialet til musikkvideoen "Wasting My Young Years" er tatt med 625 pinhole-kamerar og 35mm film. Fantastisk!

tirsdag 7. mai 2013

Institutt for forming og formgiving


Feiring av 75 år på Notodden


21. og 22. november 2013

Med blikk på: FORTID – NÅTID – FRAMTID 

Sett av to dager til Notodden! Jubileet feires med to fagdager – KONFERANSE og ÅPEN DØR – med fest i mellom. Det blir variert program med forelesninger, utstillinger, presentasjoner av ulike slag, diskusjoner …! 

SE – HØRE – GJØRE – DISKUTERE – SNAKKE – MIMRE – HA BLIKK FOR FAGFELTET SAMMEN MED KOLLEGER – KJENTE OG UKJENTE – TIL GLEDE OG NYTTE!

Har DU lyst til å bidra med «noe» / dele «noe» med kolleger, skal vi ha «Åpen post» til faglige presentasjoner knyttet til undervisning, utstillinger, forskingsprosjekter osv. Her er plass for filmsnutter, videoer, kåseri, utstillinger, temaer til drøfting … eller til underholdning på festen!
Har du lyst til å treffe flere fra ditt kull, etabler dere som gruppe! Eller fyll bilen med kjenninger! Eller kom fordi du «bare» vil tilbake! Eller er du litt nysgjerrig på hva «Notodden» er! Alle med interesse for fagfeltet er velkommen! Visste du at Notodden tilbyr grunnutdanninger for barnehagelærere (stasjonært eller som nettstudier), grunnskolelærere (stasjonært eller som nettstudier), faglærerutdanninger, videreutdanninger i mange spesialfelt, fagstudier i visuelle kunstfag og design, masterutdanning (stasjonært og som nettstudier) og doktorgradsutdanning? Mye å få vite mer om og hva vil fagfeltet framover? Det lages eget opplegg for elever i videregående skole og folkehøgskole (Viktig å ta med framtidige studenter hit!).

Foto: Marek Podowski. Bilder fra årets Åpen dør

Mer om program og påmelding kommer i neste nummer av FORM og følg med på bloggen og på www.hit.no fra ca. 15. juni.

 

Kontakt om «Åpen post» eller spørsmål av andre slag, send en e-post til: Ella.Melbye@hit.no eller Lovise.Søyland@hit.no