tirsdag 20. mars 2012

Hvorfor blogge i kunst og håndverk?

Er det aktuelt å blogge i kunst og håndverk? Her er noen argumenter for å blogge fra elevens perspektiv. 

Nettet har forandret seg, brukeren har gått fra å være en passiv konsument til å bli en aktiv produsent av innhold på nett. Ungdom i dag publiserer på nett, de har felleskap på nett og de deltar på den offentlige arena via internett og nettsamfunn. Bør ikke skolen også delta her og bli en del av nettverket? Ungdom kan være sårbare og ikke bevist konsekvensene av eksponeringen, innholdet i ytringene og hvem som kan lese det de publiserer. Avgrenset blogger kan være en tryggere og mer beskyttet arena der de kan ytre seg faglig under veiledning. 

Blogg har en lav brukerterskel, det er noe alle klarer. Men det å oppøve kompetanse i grafisk design og visuell kommunikasjon er ikke nødvendigvis noe som kommer av seg selv. Læreplanen i kunst og håndverk (LK06) har løftet visuell kommunikasjon fram som et av fire hovedområder. Vi lever i en visuell kultur og bombaderes av tusenvis av sanseinntrykk daglig. Er det ikke viktig for elever i dag og lære noe om hvordan vi oppfatter, tolker og reagerer på sanseinntrykk og hvordan en også kan kommunisere visuelt? Gjennom å blogge kan en kanskje lære noe om visuell stimulering, visuell identitet, visuell profil, visuell design og visuell kultur. 


 Bildet er hentet fra Inno design, nyhetskanalen for innovasjon og designs nettside.

Ved å blogge om faget kan elevene utforske og utvikle egen faglig identitet. Som fagperson i kunst og håndverk er jeg opptatt av å fremme estetiske læreprosesser. Det er i prosessen nye ideer oppstår, en utvikler kreativitet, en gjør seg nye erfaringer og en tilegner seg ny kunnskap. Blogg er en mulighet til å løfte den verdifulle prosessen fram i lyset! Og kanskje blogging kan motivere elever til å reflektere mer over det som oppstår i prosessen. 

Mange sier: "hvorfor ikke bare bruke læringsplattformene som It`s learning eller Fronter?" Læringsplattformene har en hierarkisk oppbygging: noen er «eiere» og noen er «brukere». Er dette forenelig med utviklingstrekkene i skolen der lærerens rolle endres fra kunnskapskilde til veileder, og der elevens rolle går fra konsument til produsent av kunnskap?

Blogg er også et inkluderende læringsmiljø, og en kan selv velge om bloggen skal være åpen for alle eller bare for klassen. Det er en flott måte å la elevene dele sine faglige erfaringer med hverandre på. 

Digital kompetanse innebærer å kunne bruke
digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse
av teknologien til å kunne fungere i og påvirke
samfunnet
(Bjarnø et al 2009, s.16)

Blogg i vei med elevene dine og del gjerne dine erfaringer her!

tirsdag 13. mars 2012

Høgskolens flotte kunst og håndverksfilm

Animasjonskurs for lærere i grunnskolen

I februar hadde Høgskolen i Telemark etterutdanningskurs i animasjon for lærere i grunnskolen. 

Animasjon kan bety å skape liv eller å gi bevegelse. Når vi ser ett og ett blide etter hverandre i rask rekkefølge, oppfatter vi bildene som sammenhengende og de blir til levende bilder. På film består ett sekunds visning av 24 bilder, i skolesammenheng kan vi forenkle denne prosessen og vise ca. 8 bilder pr sekund. Under dette kurset jobbet vi todimensjonalt med papir og  med "cut-out metoden". Noe som betyr at den enkelte figur er skåret ut og delt opp i mindre deler, på denne måten kan en skape liv i figurer ved å feks la de bevege på vinger. Vi brukte gratis programmet MovieMaker til å animere. 

Det kan lastes ned her:

Her er to av filmene som ble laget under kurset. "Tørst - på jakt etter dagen drink" og 
 "Den nye biefilmen".


Hvorfor jobbe med animasjon i skolen?
  • Animasjonsfilm er en spennende, kreativ og lærerik aktivitet
  • En kan få erfaring og utvikle ferdigheter i å jobbe tredimensjonalt med materialer 
  • Elever blir motivert av å jobbe med animasjon
  • En kan lære om virkemidler i filmskaping
  • Gjennom å jobbe praktisk med filmskaping kan en utvikle større forståelse for hvordan en kan skape filmtriks digitalt
  • Gjennom å skape noe sammen kan en utvikle sosial kompetanse og mestringsopplevelse
  • Elever får mulighet til egen kulturskaping
Har du jobbet med animasjon i skolen?