torsdag 30. august 2012

Gjenstander kommuniserer tanker og ideer


Kunst, gjenstander og nytteprodukter kommuniserer tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er, og hvor vi hører hjemme. Den estetiske dimensjonen står sentralt i barn og unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer. (Kunnskapsløftet2006)

Designer: Cathrine Kullberg Lampe: Norwegian Forest

Catrine Kullberg kom med sin første kolleksjon med askefiner-lamper, Norwegian forest, i 2007. Hvilke tanker og ideer formidler designeren gjennom gjenstanden? Hva kommuniserer hun ved å bruke dette naturmaterialet? Forteller det noe om den norske kulturarven? Om det norske verdi- og livssynet?  Forteller den om sosial status? Rikdom og makt? Etikk og bærekraftig utvikling?

Hvem er du om du kjøper denne lampen?

Varehandelen legger stor vekt på god form og visuell kommunikasjon rettet mot barn fordi de vet at det selger. Hva bør elever kunne om gjenstanders visuelle kommunikasjon for å møte livets utfordringer og bære gode tradisjoner videre?


torsdag 2. august 2012

Et maleri blir til

Her kan dere se Tor-Arne Moens(født 1966) film "et maleri blir til". Moen er en norsk maler og grafiker bosatt på Notodden.