lørdag 28. januar 2017

Nei til deling av faget kunst og håndverk

Kunnskapsministeren vil etablere et håndverksfag og et kunstfag. Blir forslaget vedtatt skal elevene velge mellom kunst og håndverk på ungdomstrinnet. KDS er imot forslaget og har her samlet argumenter mot en deling. Les alle argumentene her.

«KDS mener forslaget er et feilgrep og en lettvint teknisk løsning på et større grunnleggende problem. Kunst og håndverk har vært et nedprioritert fag i lengre tid, noe som har ført til at verksteder forsvinner, klassestørrelsene øker, ressursene til faget minkes, og det prioriteres ikke å ansette lærere med høy fagkompetanse i faget. En reell styrking av de praktiske og estetiske
fagene vil gi økonomiske konsekvenser, noe det i stortingsmeldingen også tas høyde for. KDS mener
at fremfor å dele faget, bør midlene brukes til å styrke fagets totale rammebetingelser. Slik vi ser
det er det eneste mulighet for å ivareta og styrke den håndverksmessige delen av faget.» 


«Fagets styrke ligger nettopp i det faktum at faget er samlet; kunst, design, arkitektur og visuell kommunikasjon. En deling vil bare føre til forvirring og fragmentering av et fagfelt hvor alt er uløselig knyttet til hverandre. KDS er bekymret for at elementene i faget som ivaretar det kreative
og innovative fra både kunsten og håndverket kan bli borte ved en deling. Dette bindeleddet mellom de to områdene finner vi i alle deler av faget, og sammen er det dette bindeleddet som danner grunnlag for å utvikle kreativitet og evne til innovasjon, kompetanser som fremtidens samfunn har
sterkt behov for.»


Styret i Kunst og design i skolen, FORM nr 3 / 2016, s. 27.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar