onsdag 30. april 2014

iPad i kunst og håndverk

Student ved Høgskolen i Telemark
Foto: Lovise Søyland
Digitale medier er i dag en sosial realitet i barns liv og bruk av trykkfølsomme skjermer har eksplodert de siste årene. Både RIKT (Ressurs for IKT) og Eplehuset slår fast at flertallet av landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner har prosjekter der de prøver ut nettbrett på en eller flere av sine skoler[1]. RIKT hevder at iPad har en markedsandel på 90% av trykkfølsomme skjermer som blir kjøpt inn til skoler.  Den nye Barnehage-lærerutdanningen har anerkjent den digitale verden som en viktig del av barnekulturen og barns hverdag, og nå kan det se ut som dette også tas på alvor i skolen. Øyvind Høines, daglig leder for Nasjonal digital læringsarena kaller utviklingen en stille revolusjon. Pcene blir byttet ut med nettbrett!

Selv om 94% av husholdningene med barn er på nett framhever EU kids Online-rapport[2] fra 2012 at en av hovedutfordringene for Norge er å gi den avloggede minoriteten bedre tilgang og digitale muligheter i framtiden. Når alle er på nett vil de som står utenfor ikke bare tape teknologisk kompetanse, men og sosial kompetanse! Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune har satset på iPad og gått fra å være en vanlig ungdomsskole til å bli en referanseskole for Apple. Nylig innførte de 1:1 iPader til elevene. Her kan du lese om hvilken erfaring de har gjort seg så langt og hvilke muligheter de ser for bruk av iPad i undervisningssammenheng. Sosiokulturelt læringsmiljø er kompatibelt med bruk av iPad i undervisning og et viktig argument for å fremme iPadens læringspotensial.

Kunst og håndverksfaget er bærer av en tradisjon der håndverksteknikker, materialer, redskaper og det skapende mennesket står helt sentralt. Med iPadens fremvekst i skolen er et helt nytt medielandskap der lyd-, bilde-, video- og tekstmedier tilgjengelig. Men hvordan anvende teknologiens potensiale på fagets premisser? Kunnskapsløftet setter søkelys på digitale ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdighetene. Hvilke muligheter ligger i å bruke iPad som verktøy i kunst og håndverks undervisning? Hvordan koble teknologiens muligheter og elevers møte med materialer i faget? iPaden er intuitivt og et verktøy der eleven kan uttrykke seg direkte. Hvordan sette disse egenskapene i en fagdidaktisk kontekst? Det digitale som møter materialene var noe av det som ble diskutert under workshopen: iPad i kunst og håndverk med nettbaserte studenter ved HIT i forrige uke.

David Hockney: "The iPad was a device that took art back to the hand, rather than away from it!"

Jeg har samlet noen applikasjoner som jeg mener er betydningsfulle for læringspotensialet i kunst og håndverksfaget. I denne nettressursen: skoleappar, kan en søke i alderstrinn og fagområder etter applikasjoner.

Presentasjonsverktøy
Keynote
Pages

Tegning - bildeskaping
Tegnebrett (Drawingpad)
Color and draw - tegning og fargelegging for barnehage og småtrinn
Procreate
Portrettmaling med procreate:

PS Touch
Adobe ideas
Stripdesigner – lage tegneserie
David Hockney – tar i bruk iPad som et redskap når han skaper bilder.


Lage bøker:
Book creator
My Story

3D:
123D Sculpt
123D Creature 
123D Design


Film og animasjon
Puppet Pals
iMovie
iStopMotio
Animation HD
Lego Movie Maker 

Foto:
Diptic
Pixlromatic
PaperCamera
Snapseed
Morfo Booth

Kunsthistorieapper
Frida’s World – en app om Frida Kahlos liv
Art Authority
Astrup

Musikk:
Garage band
Paint Music

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar