torsdag 18. april 2013

Åpen dør 2013 - Ornamentikk fra fjernt og nær


Her er et innblikk i årets Åpen dør. Åpen Dør er et årlig arrangement ved Høgskolen i Telemark, Institutt for forming og formgiving, studiested Notodden. I år var temaet ornamentikk og dette ble tolket og skildret på ulike måter av de ulike studiene. I tillegg til utstillinger var det utstillingsåpning med faglige taler, catwalk og filmpremierer. Foredragsholdet Mikkel B. Tinn var hanka inn for anledningen og han gav oss ett grundig bakteppe for temaet.


Fotograf: Marek Podowski

 

tirsdag 16. april 2013

Animasjonsfilmen "Back to the Start"


For ei stund sida publiserte med den prislønte reklamefilmen for restauranten Chipotle. Her kan de sjå korleis dette store prosjektet gjekk føre seg. Her er det mange tips og triks å plukke opp for eige animasjonsarbeid. Bli inspirert!


torsdag 11. april 2013

Redesign i kunst og håndverk


Gjennom redesign kan materialer og gjenstander fra dagens bruk og kast samfunn bli brukt på nytt og få en ny estetisk dimensjon. Begrepet redesign inneholder ordet design og på den måten beholder det den individuelle skaper-dimensjonen av ordet design, samtidig som re – understreker at den individuelle skapende prosessen er knyttet til endring, forbedring og nye kombinasjoner. 

Nettstudentene i kunst og håndverk har laget undervisningsopplegg som vi har valgt å dele i dette innlegget. Utgangspunktet for å lage disse oppgavene var veilederen for det nye valgfaget design og redesign i ungdomskolen som startet opp i høst. Veilederen er rettet mot valgfaget, men er også informativ og kan være en rettesnor i forhold til hvordan en kan jobbe med design og redesign i kunst og håndverk. Den gir også eksempler på undervisningsopplegg og på hvordan kompetansemålene kan konkretiseres i læringsmål, der kjennetegn på høy måloppnåelse er beskrevet. I veilederen er også designprosess og produkt skilt ut som egne områder i læreplanen, og det understreker betydningen av prosessen, veien fram til et ferdig produkt!

lørdag 6. april 2013

Etter mange år med teoretisering av skulen, vil departementet nå satse meir på estetiskefag!

Når det viser seg at nedprioritering av estetiske fag og auka satsing på teoretiske fag fører til dårlegare resultat i skulen, kjem Kunnskapsdepartementet med ny stortingsmelding med tittelen "På rett vei". Denne skal inneholde fleire tiltak som skal styrke estetiske fag i skulen. Tiltaka er mellom anna innføring av nye valfag, styrking av Den kulturelle skulesekken og kulturskulen. Kulturskulen treff berre segment av befolkningen. Den kulturelle skulesekken er eit unikt og fruktbart prosjekt, men tilbodet er usystematisert der elevene i dei fleste tilfeller passivt mottar kulturopplevingar. No må det sattsast og fokuserast på den kompetente faglæraren. Ein formidlar av faget med fleire års solid fagleg og pedagogisk utdanning.

Til Artikkel i Morgenbladet

 (Les også den utfyllande papirutgåva av Morgenbladet, 05.04.2013)
fredag 5. april 2013

Å rekonstruere verk fra kunsthistorien


70 Million by Hold Your Horses ! from L'Ogre on Vimeo.

Kunstformidling er en viktig del av vårt fagområde og i denne musikkvideoen ligger ideen om hvordan en kan rekonstruere kjente verk fra kunsthistorien. Dette kan gjøres med levende bilder som i musikkvideoen, men også med stillbilder. Hold your Horses musikkvideo starter med å rekonstruere "Nattverden" av Leonardo da Vinci. Videre er det i alt 25 malerier som blir iscenesatt, rekonstruert, og her møter en både Botticelli, Vincent Van Gogh, Andy Warhol, og vår egen Edvard Munch. Dette er en annerledes tilnærming til kunstformidling der elevene kan aktiviseres til både å finne ut hvilke verk musikkvideoen tar for seg, og til å rekonstruere kjente kunsthistoriske verk selv.