mandag 18. mars 2013

Digital utforsking i barnehagen

Onsdag 13.mars holdt undertegnede instituttets time i store auditoriet på HIT avdeling Notodden. Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger etter denne timen. Mange studenter har tatt kontakt og lurer på om vi kan dele appene vi viste under denne timen, og det gjør vi selvfølgelig! 

Tema for dagen var:
Digital utforsking i barnehagen
5 åringers bildelesning og bildeskaping på iPad.

Prosjektet er et forskning og utviklingsarbeid knyttet til barnehagefeltet med prosjektvarighet fra høsten 2012 til høsten 2013. Seks 5 åringer fra en barnehage i Kongsberg har deltatt i prosjektet.  

Instituttets time startet med at vi tok de oppmøtte med inn i applikasjonen Nighty Night.


Videre gjorde vi greie for hva digital kompetanse er og hva styringsverktøyene sier om digital kompetanse i barnehagen i dag.

Det ble også orientert i ulike typer digitale bildebøker med utgangspunkt i at vi befinner oss i en brytningstid der en prøver å finne fram til en god form på litterære apper for barn.

Tegneappen vi har brukt i dette prosjektet er Drawingpad. Klikk på linken for å lese mer.

Vi viste også appen Puppet Pals. Med denne appen kan barnas tegninger bli utgangspunkt for film.

Dette var et lite innblikk i prosjektet og noen av appene vi viste til under instituttets time. Det kommer mer om prosjeket her på bloggen etterhvert.

Ingrid og Lovise

fredag 8. mars 2013

Åpen Dør 2013: Ornamentikk fra fjernt og nær

Velkommen til Åpen dør 2013!!!

Sted: Notodden 15 mars 10:00 - 15 mars 21:00

Åpen Dør er et årlig arrangement ved Høgskolen i Telemark, studiested Notodden. Institutt for forming og formgiving fyller dagene med aktiviteter, utstillinger og forelesninger. Det blir utstilling av studentarbeider i verksteder og fellesarealer. Det blir også innslag fra de andre instituttene. Åpen Dør henvender seg til lærere og elever i skoleverket, lærerutdanning, folkehøgskoler, egne studenter, kunst og kulturformidlere og kultur- og skolepolitikere.
Du kan være med på hele programmet eller deler av det. Åpen dør arrangeres av studenter og tilsatte ved Institutt for forming og formgiving, men har også med deltakere fra andre institutt.

Åpen dør 2013