torsdag 11. april 2013

Redesign i kunst og håndverk


Gjennom redesign kan materialer og gjenstander fra dagens bruk og kast samfunn bli brukt på nytt og få en ny estetisk dimensjon. Begrepet redesign inneholder ordet design og på den måten beholder det den individuelle skaper-dimensjonen av ordet design, samtidig som re – understreker at den individuelle skapende prosessen er knyttet til endring, forbedring og nye kombinasjoner. 

Nettstudentene i kunst og håndverk har laget undervisningsopplegg som vi har valgt å dele i dette innlegget. Utgangspunktet for å lage disse oppgavene var veilederen for det nye valgfaget design og redesign i ungdomskolen som startet opp i høst. Veilederen er rettet mot valgfaget, men er også informativ og kan være en rettesnor i forhold til hvordan en kan jobbe med design og redesign i kunst og håndverk. Den gir også eksempler på undervisningsopplegg og på hvordan kompetansemålene kan konkretiseres i læringsmål, der kjennetegn på høy måloppnåelse er beskrevet. I veilederen er også designprosess og produkt skilt ut som egne områder i læreplanen, og det understreker betydningen av prosessen, veien fram til et ferdig produkt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar