torsdag 14. august 2014

Rapport om barn og medier

Undersøkelsen og rapporten er utarbeidet og gjennomført av Ipsos MMI, på
oppdrag fra Medietilsynet. Formålet er å samle inn data knyttet til barn og
unges bruk av digitale medier. Denne rapporten kartlegger hovedresultatene
fra undersøkelsen rettet mot foreldre med barn i alderen 1-12 år.
Den beskriver hvordan foreldre oppfatter barns medietilgang og medievaner,
bruk av internett og digitale spill, regulering av og beskyttelse for ulikt
medieinnhold og gir i tillegg et blikk på digital mobbing og sikkerhet på nett.


Utarbeidet av medietilsynet i  2014:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar